Регистрационна форма за участие в промоцията CASHBACK на STIHL България

Юридически лица


    
     
   

Данни за фирмата

088*******
Документ за покупка на продукт Касова бележка

Посочете ваша банкова сметка за връщане на средства.

При покупка от юридическо лице изплащането на „Cashback” премията става само по банковата сметка на същото юридическо лице.

Попълнете до 3 (три) броя закупени артикули

Артикул 1

Изберете Вашия модел от посочените
Сериен номер от 9 символа
Прикачете гаранционна карта на продукта

Артикул 2

Изберете Вашия модел от посочените
Сериен номер от 9 символа
Прикачете гаранционна карта на продукта

Артикул 3

Изберете Вашия модел от посочените
Сериен номер от 9 символа
Прикачете гаранционна карта на продукта

Съгласен/на съм с Условията за участие в промоцията ,,Cashback“. 

Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на участието ми в промоцията ,,Cashback“, след като се запознах предварително с информацията  тук.

This field is required