Регистрационна форма за участие в промоцията CASHBACK на STIHL България

Физически лица


    
     
   

Лични данни

Лица навършили 18 години.
0881234567
документ за покупка на продукт

Посочете ваша банкова сметка за връщане на средства.

Дата на покупка

Попълнете до 3 (три) броя закупени артикули

Артикул 1

Изберете Вашия модел от посочените
Сериен номер от 9 символа
Прикачете гаранционна карта на продукта PDF | JPEG

Артикул 2

Изберете Вашия модел от посочените
Сериен номер от 9 символа
Прикачете гаранционна карта на продукта PDF | JPEG

Артикул 3

Изберете Вашия модел от посочените
Сериен номер от 9 символа
Прикачете гаранционна карта на продукта PDF | JPEG

Съгласен/на съм с Условията за участие в промоцията ,,Cashback“. 

Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на участието ми в промоцията ,,Cashback“, след като се запознах предварително с информацията  тук.

This field is required