Регистрационна форма за участие в играта CASHBACK на STIHL България

Физически лица

Лични данни

0881234567
документ за покупка на продукт

Посочете ваша банкова сметка за връщане на средства.

Попълнете до 3 (три) броя закупени артикули

Артикул 1

Изберете Вашия модел от посочените
Сериен номер от 9 символа

Артикул 2

Изберете Вашия модел от посочените
Сериен номер от 9 символа

Артикул 3

Изберете Вашия модел от посочените
Сериен номер от 9 символа

Съгласен/на съм с Условията за участие в промоцията ,,Cashback“, които мога да намеря Условие за участие.
Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на участието ми промоцията ,,Cashback“, след като се запознах предварително с информацията  тук.

This field is required